Kind en Jongere

Opgroeien kan lastig zijn, opvoeden ook

Bij kinderen helpt Praktijk Parigger met opvoedingsvragen, gedragsklachten, slaapproblemen, ouder-kind relatie-problemen, sociaal-emotionele klachten, contactproblemen, zorgen op school, faalangst of identiteitsproblemen. Ook richten we ons op meer langdurige problematiek als AD(H)D of autisme.

d

Een compleet plaatje

 

We inventariseren de klachten en nemen daarin ook de ontwikkelingsgeschiedenis van kind en ouder mee. Soms is aanvullend onderzoek nodig (bijvoorbeeld psychologisch onderzoek of schoolobservatie) om beter te begrijpen waar de klachten mee samenhangen. Al deze informatie verwerken wij in een persoonlijk verslag.

d

Plan van aanpak

Op basis hiervan stellen wij een behandelplan op, dat wij met u bespreken. Vervolgens wordt dit verslag en behandelplan aan u meegegeven. Met uw (schriftelijke) toestemming wordt de verslaglegging naar de huisarts gestuurd of overlegd met de school.

f

Verschillende behandelvormen

Hoe de behandeling eruit gaat zien is afhankelijk van de hulpvraag, de diagnostiek en het behandelplan en kan verschillende vormen aannemen: individuele behandeling, met ouder(s), als gezin, groepsgewijs en combinaties hiervan.