Intake

Tijdens een intakegesprek inventariseren we de klachten (zie het kwaliteitsstatuut bij ‘over ons’) en nemen daarin ook de ontwikkelingsgeschiedenis mee. Soms is aanvullend onderzoek nodig (bijvoorbeeld psychologisch onderzoek of schoolobservatie) om beter te begrijpen waar de klachten mee samenhangen. Al deze informatie verwerken wij in een persoonlijk verslag.

Behandelplan

Op basis hiervan stellen wij een behandelplan op, dat wij met elkaar bespreken. Vervolgens wordt dit verslag en behandelplan meegegeven. Met uw (schriftelijke) toestemming wordt de verslaglegging naar de huisarts gestuurd of overlegd met de school.

Behandelvorm

Hoe de behandeling eruit gaat zien is helemaal afhankelijk van de hulpvraag, de diagnostiek en het behandelplan en kan dus verschillende vormen aannemen; individuele behandeling, met ouder(s), als gezin, groepsgewijs combinaties hiervan.