Praktijk Parigger

Samen werken aan welzijn 

Praktijk Parigger biedt psychische behandeling voor kind, jongere en volwassene. 

 Wij houden van een persoonlijke benadering. Werken aan welzijn is voor ons aansluiten bij de vraag van het kind of de volwassene waarbij we “samen werken” aan een passende en oplossingsgerichte behandeling vanuit een wederzijdse actieve opstelling.

 

Update Corona d.d. 15 december 2020

Bij praktijk Parigger staan goed hulpverlenerschap en het leveren van persoonsgerichte, veilige en verantwoorde zorg voorop.

Wat betreft de aangescherpte maatregelen van 14 december 2020 en het volgen van de richtlijnen van het RIVM het volgende:
– Indien er sprake is van verkoudheidsklachten, koorts, benauwdheid, e.d. gaan      wij over tot beveiligd beeldbellen dan wel het maken van een nieuwe afspraak.
– We dragen een mondkapje.
– We desinfecteren onze handen/deuren/stoelen/tafels etc. 
– We houden minstens 1,5e meter afstand.

Daarnaast overleggen wij met cliënten of de afspraak face to face dan wel via beveiligd beeldbellen plaatsvindt. Indien mogelijk streeft Praktijk Parigger in het kader van het minimaliseren van de risico’s op besmetting, zoveel als mogelijk, naar het laatste.

Mocht u vragen hebben over uw afspraak, neem dan contact op met onze praktijk via info@praktijkparigger.nl of mobiel via 0683948882.

Je hoeft niet alles alleen te doen

In Nederland hebben miljoenen kinderen en volwassenen te maken met kleine of soms grotere psychische problemen. De stap naar een hulpverlener voelt vaak groot, omdat we nu eenmaal graag zelf onze zaken oplossen. Vaak kan dat ook! Zelfredzaamheid is voor iedereen belangrijk, maar soms duren klachten of problemen gewoon te lang of zijn ze te complex. Psychische zorg van Praktijk Parigger kan dan helpen voorkomen dat ze ernstiger worden.

Iedereen heeft een eigen reden om zich aan te melden

Bij kinderen helpen we met opvoedingsvragen, gedragsklachten, slaapproblemen, ouder-kind relatieproblemen, sociaal-emotionele klachten, contactproblemen, zorgen op school, faalangst of identiteitsproblemen. Ook richten we ons op meer langdurige problematiek als AD(H)D of autisme. Als volwassene kun je door allerlei omstandigheden te maken krijgen met angsten, depressies, rouwverwerking, relatieproblemen, identiteitsproblemen, werkgerelateerde klachten of verstoorde eetpatronen.

Werkwijze

w

Intake

Tijdens een intakegesprek inventariseren we de klachten en nemen daarin ook de ontwikkelingsgeschiedenis mee. Soms is aanvullend onderzoek nodig (bijvoorbeeld psychologisch onderzoek of schoolobservatie) om beter te begrijpen waar de klachten mee samenhangen. Al deze informatie verwerken wij in een persoonlijk verslag.

Behandelplan

Op basis hiervan stellen wij een behandelplan op, dat wij met elkaar bespreken. Vervolgens wordt dit verslag en behandelplan meegegeven. Met uw (schriftelijke) toestemming wordt de verslaglegging naar de huisarts gestuurd of overlegd met de school.

g

Behandelvorm

De behandeling is helemaal afhankelijk van de hulpvraag, de diagnostiek en het behandelplan en kan dus verschillende vormen aannemen; van individuele behandeling, met ouder(s), als gezin, groepsgewijs tot combinaties hiervan.

Op weg naar zelfredzaamheid