Aanmelden

Voor jeugd geldt dat praktijk Parigger vanaf heden geen kinderen/jongeren/ouders meer aanneemt. Dit in verband met stopzetting contracten van gemeentes in de regio. Voor praktijk Parigger is de administratieve zorg die gemeentes in deze regio vragen niet meer op te brengen.                                               

Contact en aanmelding

Wilt u van onze zorg gebruik maken dan zijn we van maandag tot en met vrijdag bereikbaar op 06 83 94 88 82. Ons telefonisch spreekuur is van 12.15 – 13.00 uur. Ook is het mogelijk om uw naam en telefoonnummer achter te laten, dan bellen we zo spoedig mogelijk terug. We vragen telefonisch altijd kort naar de reden van aanmelding.
Daarnaast kunt u zich via onderstaand formulier aanmelden.

In het kader van de wettelijk verplichte ROM (Routine Outcome Measurement) dienen voor, tijdens en na de behandeling vragenlijsten door cliënten ingevuld te worden.

Doorverwijzen

In verreweg de meeste gevallen doen we alle behandelingen zelf, maar het kan voorkomen dat we doorverwijzen om de zorg meer specialistisch te laten plaatsvinden. Praktijk Parigger kan u daarbij adviseren.

 

Crisis

Praktijk Parigger doet geen crisisaanmeldingen. Bent u in zorg bij praktijk Parigger en is er sprake van een crisis buiten kantoortijden? Neemt u dan contact op met uw huisarts.

Belangrijk om te weten bij kinderen

Bij aanmelding van een kind met gescheiden ouders en met gedeeld ouderlijk gezag, moeten beide ouders toestemming geven voor de behandeling van hun kind (jonger dan 16 jaar). Jongeren vanaf 16 jaar worden juridisch als volwassen beschouwd en hebben daardoor volledige zeggenschap over hun behandeling. Zij kunnen ervoor kiezen om hun ouders niet op de hoogte te brengen van hun aanmelding en behandeling. Uitzondering op deze regel is als de hulpverlener van mening is dat er sprake is van een (levens-)bedreigende situatie. Bij Praktijk Parigger vinden we het echter belangrijk dat jongere en hun ouder(s) uiteindelijk met elkaar in gesprek gaan.

Aanmeldformulier