Over ons

Kleinschalige zorg

Praktijk Parigger heeft gekozen om vanuit kleinschaligheid te werken, omdat we geloven dat dit bijdraagt aan een goede klantgerichtheid. Alle collega’s, de meeste BIG-geregistreerd, hebben zeer ruime ervaring in het werken met kind en volwassene en weten waar het om draait in de geestelijke gezondheidszorg.

Hulpverleners

De hulpverleners van Praktijk Parigger werken al vele jaren samen, waardoor elkaars specialismen optimaal worden benut. Indien nodig of wenselijk werken we samen met onderwijsinstellingen en collega praktijken.

Basis van alles

Dagelijks proberen we in onze praktijk invulling te geven aan onze visie op “werken aan welzijn”. Respect voor elk kind, jongere, ouder of volwassene is niet alleen uitgangspunt, maar vooral een basiswaarde. 

Kwaliteit

Kwaliteitsstatuut praktijk Parigger

Lidmaatschappen
LVVP, NIP, VKJP, VGCT en EMDR

 

 

        Registratienummers:

               BIG registratie psychotherapeut : 59043345416
               BIG registratie GZ : 39043345425
               AGB code praktijk Parigger : 94058089
               AGB code praktijkhouder : 94004062
               Kvk registratie : 51232952